အထူးေၾကာ္ျငာမ်ား
လုပ္ငန္းသံုးအိမ္ၿခံေျမ

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္
 
ေရာင္းရန္
ေျမကြက္အေရာင္း

3500 သိန္း ျဖင့္ေရာင္းရန္

ေရာင္းရန္
ကြန္ဒိုအေရာင္း

7000 သိန္း ျဖင့္ေရာင္းရန္

10 ထပ္ျမင့္ေသာတိုက္၏ 5 လႊာ

4
ေရာင္းရန္
2-Bedroom Apartment within a minute walk from Paveletskaya metro station

185000 သိန္း ျဖင့္ေရာင္းရန္

12 ထပ္ျမင့္ေသာတိုက္၏ 11 လႊာ , 80 ft2, : 2+2+1